Voorwaarden

U kunt gebruik maken van uw herroepingsrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen mits de bestelde artikelen niet overeenkomen met de kleur, maat of uiterlijk van de de artikelen in uw bestelling. Dit kan pas nadat Fine2shine zelf eerst de mogelijkheid heeft gekregen om de juiste artikelen alsnog te leveren. Hiervoor geldt een periode van maximaal 6 weken. Omdat het een bestelling betreft van artikelen die op maat gemaakt zijn is het herroepingsrecht niet van kracht mits deze voldoet aan bovenstaande. De garantie bedraagt veertien kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling. Retourneer een bestelling altijd in de originele verpakking.

Conform artikel 8 lid 2 van de Algemene voorwaarden Thuiswinkel gelden  op maat gemaakte artikelen als uitzondering op dit retourrecht.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Fine2shine daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Fine2shine de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.