De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan fine2shine verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.